HMS

Godt arbeidsmiljø handler om å redusere risikoen for farer og ulykker, og i stede rette fokuset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Kjærlighet hender

HMS

Kort forklart er HMS en fellesbetegnelse for arbeidet man gjør for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet.

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, som henholdsvis betyr:

  • Helse (arbeidshelse): fysisk og psykisk arbeidsmiljø, skader, slitasje, sykdom
  • Miljø: ytre miljøforhold, utslipp, avfall
  • Sikkerhet: beskyttelse av mennesker, materiell/maskiner og informasjon