Valg innskytere

Innskytervalg 2022

Du kan være med å bestemme!

Generalforsamlingen er bankens høyeste organ og som kunde i Aasen Sparebank kan du påvirke hvem som skal være medlem i generalforsamlingen. 

Det skal avholdes valg for innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i banken. Valgdato blir offentliggjort senere.

Forslag til kandidater

Som kunde har du mulighet til å foreslå kandidater som valgkomiteen kan vurdere før de gir innstilling.

Det skal velges 4 medlemmer og 1 varamedlem. De velges for en periode på 4 år.

Medlemmer på valg:

- Tor Fossum

- Evelyn Skjerve

- Leif Hovland

- Jo Martin Husby

Varamedlem på valg:

- Ingunn Motrø Skjesol


Hvem kan velges?

Kun innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett. Det er også inntatt et tilleggskrav i vedtektene om at innskyterne må bo eller ha sitt virke i tidligere Åsen kommune i Levanger kommune. Valgkomiteen skal påse at overnevnte krav er oppfylt i forbindelse med avgivelse av sin innstilling av kandidater til innskyternes valg.


Frist for å levere forslag på kandidater er 16.februar kl. 16.00. Forslag sendes til info@aasen-sparebank.no