Valg innskytere 2

Resultat av suppleringsvalg for innskytere 2023

Nedenfor finner du resultatet av årets valg.

Den 16.mars ble det avholdt suppleringsvalg for innskytere i bankens lokaler på Åsen. Resultatet av valget er at følgende personer er valgt inn i Generalforsamlingen for perioden 2023-2026:

Medlemmer:

- Terje Gaarden

Varamedlem:

- Anne Berit Flægstad