Samboer

Det er valentinsdagen - så la oss være litt romantiske og diskutere parøkonomi

Det å snakke om økonomi kan for mange par oppleves som å adressere elefanten i rommet. Vi ser at det rett og slett er et tema som ofte blir unngått, og feid under teppet i mange parforhold. Men åpne og ærlige samtaler rundt økonomien kan faktisk være avgjørende for et sunt forhold på lang sikt. 

Å sette av en kveld - ikke nødvendigvis valentinsdagen - for å diskutere hvordan dere som par skal prioritere og samkjøre økonomien fremover kan vise seg å være en svært god investering for forholdet.

Mitt og ditt - og vårt? 

Det finnes like mange forskjellige økonomiske løsninger som det finnes forskjellige økonomiske konstellasjoner. Forskjellige par har forskjellige løsninger. En måte å håndtere parøkonomi på er å implementere en delvis delt økonomi. Dette innebærer å ha en felles konto med et felles kort for faste utgifter som lån, mat, klær til eventuelle barn og lignende.

Resten av pengene holdes individuelt, slik at hver part kan disponere sin del fritt uten å måtte rettferdiggjøre sine personlige utgifter. Dette gir et visst nivå av uavhengighet samtidig som det opprettholder et felles ansvar for de grunnleggende økonomiske forpliktelsene.

Det er også viktig å erkjenne som par at den andre parten kan ha andre prioriteringer når det gjelder pengebruk enn deg. Noen kan ønske å fokusere på å spare til fremtidige mål, mens andre foretrekker å bruke mer på øyeblikkelig glede. Å respektere hverandres perspektiver og finne en balanse som fungerer for begge parter er viktig.

Tre personer

Hvor mye bør du bidra med til felleskontoen?

Ønsker dere å balansere bidraget til fellesøkonomien basert på hver part sin inntekt? Følg denne enkle formelen for å oppnå en rettferdig fordeling:

  • Samle bruttoinntektene: Start med å legge sammen begge parters bruttolønn.
  • Prosentsats beregning: Finn ut hvilken andel hver part sin lønn utgjør av den totale bruttoinntekten. Dette gir dere en prosentandel hver.
  • Innskudd på felleskonto: Sett inn den tilsvarende prosentandelen av hver part sin lønn på felleskontoen.

Eksempel:

La oss si at den ene parten tjener 750 000 kroner, og den andre tjener 600 000 kroner. Total inntekt for husholdningen blir da 1 350 000 kroner.

  • Den ene partnerens lønn: 750 000 kroner, som tilsvarer 56% av totalinntekten.
  • Den andre partnerens lønn: 600 000 kroner, som tilsvarer 44% av totalinntekten.

Om dere da bestemmer dere for å sette inn 40 000 til sammen på felleskontoen i måneden, skal den med mest inntekt betale 22 400, og parten med lavest inntekt setter inn 17 600.  

Dette sikrer at begge bidrar like mye til fellesøkonomien i forhold til sin inntekt.

Ha planen klar i tilfelle det blir slutt 

Ifølge SSB ender 40% av alle ekteskap i skilsmisse. Det er en realitet vi ikke kan ignorere, og derfor bør par tidlig ta opp diskusjoner om hvordan man håndterer en slik potensiell situasjon. Det å snakke sammen om hvordan økonomien vil hanskes med hvis forholdet tar slutt kan virke som et ubehagelig tema, men det kan bidra til å skape klarhet og forberedelse for begge parter. Det er bedre å ta en diskusjon om dette når stemningen er god enn i en senere og potensielt “bitrere” setting. 

Ifølge en undersøkelse gjort av IPSOS for DNB er det en betydelig forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder deres økonomiske utsikter etter en skilsmisse. Kun 44% av kvinner sier at de tror de ville ha klart seg økonomisk etter en skilsmisse, mot 54% av mennene som sier at de tror det samme. Dette viser behovet for å være forberedt på ulike utfall og ta nødvendige skritt for å sikre økonomisk stabilitet uansett hva fremtiden bringer.

Dame foran PC

I den sammenheng er det viktig å understreke at det å snakke åpent og ærlig om økonomi kan være utfordrende, men igjen: Husk at det er en investering i forholdets fremtidige stabilitet! Ved å ta initiativ til slike samtaler og legge en plan for håndtering av økonomien, legger dere grunnlaget for et solid partnerskap som kan klare å motstå utfordringer som potensielt kan dukke opp.

Samboerkontrakt

Dersom dere som par bor sammen men ikke er gift, kan det være smart å vurdere en samboerkontrakt. Dette er et juridisk bindende dokument mellom partene som definerer en rekke økonomiske forhold. Den fastsetter blant annet klare avtaler når det gjelder fellesutgifter, ansvarsfordeling av gjeld og eiendeler, samt sier noe om hvordan eiendeler skal fordeles ved et eventuelt brudd.

Samboerkontrakten vil gi dere en viss grad av trygghet ved å sette et juridisk rammeverk som beskytter begge økonomiske interesser. Lovgivningen gir nemlig begrenset beskyttelse for par som er samboere sammenlignet med gifte par, og derfor kan en samboerkontrakt være helt avgjørende for å fylle juridiske hull - og forhindre eventuelle uenigheter i fremtiden.

Les mer om samboerkontrakt

Ta kontakt dersom dere trenger råd eller veiledning!

Vi står klare til å bistå alle kundene våre med råd og veiledning når det gjelder parøkonomi. Våre erfarne finansielle rådgivere kan tilby skreddersydde løsninger som tar hensyn til parets unike situasjon og mål. Enten det gjelder å opprette en felles konto, forvalte gjeldsbyrder eller planlegge langsiktige investeringer - så kan vi i Aasen Sparebank være en verdifull ressurs og sparringspartner for å sikre økonomisk stabilitet og velstand for dere som par.

Avtale møte med en av våre rådgivere

Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager