Bilde lag og foreninger 1279x959

Gavetildeling

Aasen Sparebank deler hvert år ut en del av overskuddet sitt til allmennyttige formål.

Gavemidler

Hvem kan søke gavetildeling?

 • Lag og organisasjoner som er lokalisert i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Verdal, Inderøy og tilstøtende markedsområder.

Hvem gavetildelingen ikke omfatter

 • Lag og organisasjoner som har et politisk eller religiøst formål
 • Privatpersoner, næringsvirksomheter og rene innsamlingsformål

Disponering av gavemidler

 • Vi støtter prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer og bidrar til dugnadsånd
 • Disponering skal være i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftsmål
 • Midlene skal bygge oppunder tiltak som skaper bolyst, aktiviteter, møteplasser, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet.

Hvordan søke om gavemidler?

 

Neste gavetildeling er i 2024. Følg med på våre nettsider eller i våre sosiale medier for informasjon om banken sin gavetildeling.  

Fyrtårnsmidler

Hvem kan søke om fyrtårnsmidler?

 • Lag og organisasjoner som planlegger større prosjekt, med avgrenset gjennomføringsperiode, som ligger utenfor ordinær drift eller aktivitet.
 • For øvrig gjelder samme kriterier som for gavetildelingen.
 • Midler til tildeling begrenses av den øvrige gavetildelingen, søknaders aktualitet og årlig avsetning.

Send en søknad med info om:

 • Det planlagte prosjektet
 • Hva midlene skal benyttes til
 • Budsjett

 

Årets søknadsfrist er utløpt. Neste tildeling av fyrtårnsmidler er i 2024. Følg med på vår hjemmesider og/eller i våre sosiale medier for informasjon om gavetildelingen.