Bilde talentstipend 2019 639x477

Talentstipend

Aasen Sparebank ønsker å bidra til at lokale talent når sine mål.

Talentstipend

Aasen Sparebank ønsker å bidra til at lokale talent når sine mål og ønsker å bidra til utvikling og inspirasjon ved å løfte frem enkeltpersoner som presterer positivt i sin gren og i sin region gjennom et talentstipend.

Midler til talentstipend utgjør et avsatt beløp av årlig overskudd, som fastsettes av Generalforsamlingen. Talentstipend tildeles på bakgrunn av løpende søknader og tips gjennom hele året ( men senest innen 1.nov). Stipendene forsøkes delt ut i en eller annen offentlig sammenheng hvor talentet kan framheves og hedres i passende setting.

Hvem kan søke?

  • Individuelle søkere i form av ungdom med talent innen kultur eller idrett.
  • Ingen øvre eller nedre aldersgrense, men fokus på talent i alderen 15-25 år som enda har mange muligheter foran seg
  • Søkere må ha tilhørighet i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Inderøy og Verdal men det er ikke krav om at man må bo i området

Er du interessert?

  • Send søknad med beskrivelse av ditt talent og din gren og hvorfor du søker om stipend
  • Søknad sendes til marked@aasen-sparebank.no