Bilde lag og foreninger 1279x959

Gavetildeling

Søk om gavemidler fra Aasen Sparebank her. Neste søknadsfrist er i 2023.

Gavemidler

Hvem kan søke gavetildeling?

 • Lag og organisasjoner som er lokalisert i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Verdal og Inderøy.

Hvem gavetildelingen ikke omfatter

 • Lag og organisasjoner som har sponsoravtale med banken fra før
 • Lag og organisasjoner som har et politisk eller religiøst formål
 • Privatpersoner, næringsvirksomheter og rene innsamlingsformål

Send en søknad med info om:

 •  Laget/ organisasjonens virksomhet
 • Antall medlemmer
 • Hva midlene skal benyttes til
 • Bærekraft og tanker om dette i organisasjonen
 • Kontonummer

Fyrtårnsmidler

Hvem kan søke om fyrtårnsmidler?

 • Lag og organisasjoner som planlegger større prosjekt, med avgrenset gjennomføringsperiode, som ligger utenfor ordinær drift eller aktivitet.
 • For øvrig gjelder samme kriterier som for gavetildelingen.
 • Midler til tildeling begrenses av den øvrige gavetildelingen, søknaders aktualitet og årlig avsetning.

Send en søknad med info om:

 • Det planlagte prosjektet
 • Hvem det søkes på vegne av
 • Hva midlene skal benyttes til
 • Budsjett
 • Kontonummer