Styret i Aasen Sparebank

Styrets sammensetning:

Styret består av totalt 5 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvor 4 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen, og 1 medlem med et varamedlem velges blant de ansatte. De ansatte har også en observatør som deltar på styremøtene.

Medlemmer og varamedlemmer til styret velges for 2 år.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år.

 

Styrets medlemmer:

Navn

Styreposisjon

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

Johan Petter Skogseth

Styrets leder

2022

2025

Heidi Fossland

Nestleder

2023

2025

Anders Eggen

Styremedlem

2018 (vara fra 2013)

2024

Margunn Ebbesen

Styremedlem

2022

2024

Ragnar J. Ørdal, ansatterepresentant

Styremedlem

2023

2026

Kristin Hanshuus

1. Varamedlem 

2022

2024

Bjørg Anni Pedersen Boneng

2. Varamedlem

2018

2024

Terje Skjesol

3. Varamedlem

2009

2025

Frank-Steinar Reierskog Pedersen

1. Varamedlem ansatte

2024

2026

Marit Strøm Hagen

2. Varamedlem ansatte

2023

2025

Observatør fra ansatte:

Line S. Benjaminsen

Observatør

2023

2025