Grafisk BSU

Boligsparing for ungdom

Kanskje verdens beste sparing?

Under 34 år og lurer på hvor det er lurest å spare?

Husk å fylle opp din BSU-konto før nyttår slik at du kan utnytte det som kanskje er verdens beste sparing. Du kan spare opptil kr 27.500,- pr år, og får 20% av det du har spart tilbake på skatten året etter. Maks tilbake blir da 5.500,- som skattelette. Vi anbefaler at du overfører midler til din BSU-konto i god tid før jul. Overfører du penger fra en annen bank til BSU-konto hos oss bør du også gjøre dette før jul.

Du kan spare i BSU frem til året du fyller 33 år. Du får ikke skattelette etter dette, eller hvis du allerede har anskaffet deg et hus eller leilighet før dette. BSU kan brukes til å nedbetale lånet, være egenkapital for lånet du trenger eller brukes til oppussing av fast inventar i boligen din.

Merk at du kan bare ha en aktiv BSU-konto, på tvers av alle banker. Og har du avsluttet BSU-kontoen tidligere, er det ikke mulig å starte på nytt.

Les mer om BSU hos skatteetatenSparepengene kan brukes til:

  • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (for eksempel kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet)
  • Kjøpesum for nødvendig tomt
  • Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig
  • Anskaffelse av garasje. Dette anses å være tilfellet hvis anskaffelsen av garasjen skjer innen fem år etter boligervervet. Garasjen må være tilknyttet boligen.
  • Påkostning og vedlikehold av egen bolig. Dette er nytt fra 1. juli 2021,men gjelder fra 1. januar 2021.