barn med sparegris

Hvordan bør jeg spare til barna?

Å starte sparing til barna sørger for at de kan stille seg mer sikkert økonomisk den dagen de skal ta steget inn i voksenlivet. Men hvordan kommer man i gang? Hvor bør man spare? I hvilket navn skal pengene som spares stå?

Start i det små

Det er ikke nødvendig å måtte starte med store summer når man starter sparing til barnet sitt. En av de største fordelene med å starte sparing tidlig når barna er små, er at mindre beløp får til på seg til å vokse over mange år.

Mange velger å spare en månedlig sum til barna. Dette kan gjøres ved å opprette fast overføring i nettbanken eller opprette fast spareavtale i fond. Dette er et genialt tiltak som gjør at du ikke trenger å bruke energi på sparing fordi det går av seg selv.

Vi skiller ofte mellom to typer sparing til barna: Sparing på sparekonto eller fondssparing.

 

Sparing på bankkonto

Sparing på bankkonto er et trygt alternativ som gjør at det er ingen uforutsigbarhet da det ikke kommer store, uforventede svingninger. Man har full oversikt over sparingen i foresattes nettbank/mobilbank. 

Les mer om våre typer sparekonto her

Fondssparing

Da sparing til barna oftest vil være langsiktig sparing, vil sparing i aksjefond være en fornuftig spareform å vurdere. Historien viser oss at et aksjefond med en bred eksponering mot aksjemarkedene vil gi høyere forventet avkastning over tid enn tradisjonell banksparing.

Les mer om fondssparing her

Bør jeg spare til barnet i barnets navn eller i foresattes navn?

Det er fordeler og ulemper med å enten spare i barnets navn eller i foresattes navn.

 

Sparing i barnets navn

Fordeler:

 • Dersom foreldrene eller vergene skal skilles, dør eller går konkurs er sparepengene sikret barnet
 • Det krever god dokumentasjon for handel på vegne av personer under 18 år, noe som gjør det mer trygt
 • For barnet kan det være lærerikt å følge med på egen sparing

Ulemper:

 • Barnet bestemmer over pengene fra han/hun fyller 18 år. Det vil si at dersom man har tenkt at pengene skal brukes på et senere tidspunkt, til f.eks. boligkjøp, kan man ikke sikre at det blir brukt til formålet
 • Dersom barnet får en formue som overstiger 2 G, skal fylkesmannen være med på  å bestemme hvordan barnets sparepenger forvaltes. Vergen/giver kan ta forbehold mot fylkesmannens medbestemmelsesrett i et gavebrev skriftlig ved sparingens oppstartstidspunkt.
 • Dersom barnet får en formue som overstiger 4 G, så vil eventuelle utdanningsstipend fra Lånekassen reduseres.

G er Folketrygdens grunnbeløp og justeres årlig. 1 G = 106.399 kr per 1.mai 2021.Sparing i foresattes navn

Fordeler:

 • Både for og etter barnet har blitt myndig kan foresatte forvalte barnas midler fritt
 • Man kan bestemme selv når og til hvilket formål man ønsker at barnet skal få disponere pengene
 • Det vil ikke påvirke barnas mulighet til eventuelle utdanningsstipender fra Lånekassen
 • God oversikt da sparingen er tilgjengelig i nettbank samlet med egen sparing

Ulemper:

 • Dersom foresatte skilles, dør eller går konkurs inngår sparingen til barnet inn som midler i boet
 • Det er ikke arveavgift i Norge pr. nå, men dersom den blir innført igjen må man betale for overføring av pengene
Ansatte Aasen Sparebank

Ønsker du gode spareråd for barna?

Avtal møte med en av våre rådgivere.