Ungt par bolig - Canva

Endring i BSU

Gjelder fra 01.01.2023

Fra 01.01.2023 vil skattefradraget på 20% av sparebeløpet halveres til 10%. Det betyr at dersom du sparer kr 27 500,- i løpet av 2023, vil du få et skattefradrag på kr 2 750,-, mot kr 5 500,- som det har vært tidligere.

Det er ingen endring i det årlige maksimale sparebeløpet, eller det totale beløpet som du kan spare i BSU. Årlig maksimalt sparebeløp er fortsatt kr 27 500,- og det totale sparebeløpet er kr. 300 000,-.

NB! Endringen gjelder fra skatteåret 2023. Det betyr at dersom du har spart maksimalt i 2022 vil du få kr 5 500,- i skattefradrag for 2022.

Kundesenter

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp eller har spørsmål. Ring oss på 74 08 63 00