Valg innskytere

Innskytervalg 2022

Avholdes i bankens lokaler på Åsen den 17.mars 2022 kl. 09.30-17.00.

Valgkomiteens valgliste for innskytervalget 17.mars 2022 er klar

Kandidater som er oppført etter innstilling fra valgkomiteen:

1. Jo Martin Husby

2. Evelyn Skjerve

3. Jon Anders Bugdø Husby

4. Marie Elisabeth Jonsson

5. Terje Gaarden

6. Anne Berit Flægstad

7. Torbjørn Ekle

8. Britt Elin Ringstad

9. Håvard Risberg

10. Vidar Haga

 

Kandidatene velges for en periode på 4 år (2022-2026)

 

Hvem kan stemme?

Kun innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett. Det er også inntatt et tilleggskrav i vedtektene om at innskyterne må bo eller ha sitt virke i tidligere Åsen kommune i Levanger kommune. Valgkomiteen skal påse at overnevnte krav er oppfylt i forbindelse med avgivelse av sin innstilling av kandidater til innskyternes valg.

 

Hvordan stemmer jeg?

Stemmegivning skjer kun ved personlig oppmøte på valgdagen.

Valget gjennomføres i bankens lokaler på Åsen den 17.mars kl. 09.30 - 17.00.