Bedrift vekst

Aasen Sparebank hjelper deg med bedriftsvekst!

Vekst spiller en vesentlig rolle i en bedrift sin suksess. Hvis du er en bedriftseier som søker etter muligheter for vekst, kan vi i Aasen Sparebank være en nyttig samtale- og samarbeidspartner i prosessen.

Hvorfor ønsker du vekst?

Et av de første spørsmålene du bør stille deg, er hvorfor du ønsker vekst. Vi i Aasen Sparebank ser mange bedrifter som presterer godt og oppnår gode resultater, og derfor ønsker å øke inntjeningen. Som bank ønsker vi å være en god samtalepartner og stille de relevante spørsmålene.

– Det er viktig at vi i startfasen er en god samtalepartner for bedriften. Med tanke på vår erfaring har vi god økonomisk kompetanse og sitter på lokalkunnskap vi kan benytte når vi skal gi råd om videre utvikling hos en kunde, sier Svein Opheim, leder for bedriftsmarkedet i Aasen sparebank.

Artikkelen fortsetter under bildet
Svein Opheim 

Bilde: Svein Opheim, Leder bedriftsmarked i Aasen Sparebank

Vekst koster

I den konkurransedrevne forretningsverdenen er det viktig for bedrifter å vokse og utvikle seg for å bli vellykkede. Men det er også viktig å forstå at denne veksten krever penger. Å få en bedrift til å vokse innebærer ofte å investere mye. Det er her Aasen Sparebank kan hjelpe dere. Som lokale sparebanker er vi viktige partnere som tilbyr økonomiske løsninger som hjelper bedrifter med å realisere sitt potensial for vekst.

Å investere i vekst for bedriften vil svært ofte bety at det koster penger. For eksempel kan det hende at bedriften må ansette og trene nye medarbeidere for å takle økt etterspørsel. Dette betyr at dere må bruke penger på å finne og ansette nye folk, betale lønn og gi opplæring for å sikre at de nyansatte kan gjøre jobben sin. I tillegg kan det være nødvendig å oppgradere eller erstatte utstyr og teknologi for å støtte økt produksjon eller forbedre arbeidsprosessene.

- Det er ofte likviditeten som blir utfordringen i forbindelse med oppstart eller vekst, sier Opheim.

- Mange kan oppnå økt omsetning og bedring i resultat, men det er viktig at bedriften sikrer tilstrekkelig likviditet. Om det blir store utfordringer på dette området blir det for dyrt. Langsiktig finansiering vil alltid bli billigere enn kortsiktig finansiering som f.eks. leverandørgjeld. I tillegg gir god likviditet bedre handlingsrom og større mulighet for å tilpasse seg raskt.

Aasen Sparebank kan tilby det samme som de større bankene

Aasen Sparebank kan tilby det samme som de større bankene kan, og som en bedrift er det ofte ønskelig å ha alle sine banktjenester på ett sted, sier Opheim. Han påpeker at Aasen Sparebank har de samme produktene og mulighetene som de større bankene.

Vi har de samme produktene som de større bankene, forklarer Opheim. – Vi kan selvsagt tilby lån eller kreditt, og i tillegg har vi en samarbeidspartner, Brage Finans, som gjør det mulig for oss å tilby konkurransedyktig leasing. Gjennom vår partner, Frende Forsikring, kan vi også tilby gode forsikringsprodukter, både skade- og personforsikring. Gjennom samarbeidet med Nordea Liv kan vi tilby pensjonsløsninger for alle typer selskap. Med andre ord, vi har alle produktene en bedrift har behov for, fortsetter Opheim.

Bedriftene får egen personlig rådgiver

Et ess vi i Aasen Sparebank har i ermet, er at vi kan tilby våre bedriftskunder en egen personlig kontakt i banken. 

 

Alle våre kunder har egen kunderådgiver som er tilgjengelig for kundene. I tillegg har vi spesialister på pensjon, forsikring og betalingsformidling som kundene kan kontakte. 

Mye av kontakten i dag skjer via telefon eller Teams, men kundene kan om de ønsker å komme innom våre lokaler i Verdal, Levanger og Åsen.

 

- Alternativt kan vi også komme på besøk hos bedriften. Dette gir oss ofte best informasjon om hvordan driften hos den enkelte er og gir gode muligheter for å finne de beste løsningene for kunden, sier Opheim.

 

Snakk med oss om vekst

 

Å ta kontakt med banken på et tidlig stadium kan være nøkkelen til hvordan vekstprosessen for din bedrift utfolder seg. Selv om tanken om vekst bare er en vag idé eller noe du ønsker å teste ut, kan det være lurt å kontakte banken. Vi har rådgivere som jobber med dette daglig og kan gi deg råd om hva ditt neste steg bør være.

 

Som en siste kommentar sier Opheim at det er gjennomføringsevnen til den som står for veksten som er avgjørende. 

- Vi som jobber med dette daglig, ser at vekstprosesser ofte tar lengre tid enn forventet. Selv om prognosene sier at det bare skal ta ett år, kan det ta tre til fem år å oppnå den ønskede veksten.

Det handler om å ta det med ro og skynde seg sakte i slike prosesser, avslutter Opheim.
Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager