Valg innskytere 2

Suppleringsvalg for innskytere

Avholdes i bankens lokaler på Åsen den 16.mars  fra kl. 09:30 til kl. 17:00.

Valgkomiteens valgliste for innskytervalget 16.mars 2023 er klar

Kandidater som er oppført etter innstilling fra valgkomiteen:

1. Terje Gaarden

2. Anne Berit Flægstad

3. Vidar Haga

4. Brit Elin Ringstad

 

Siden dette er et suppleringsvalg velges kandidatene for en periode på 3 år (2023-2026)

 

Hvem kan stemme?

Kun innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett. Det er også inntatt et tilleggskrav i vedtektene om at innskyterne må bo eller ha sitt virke i tidligere Åsen kommune i Levanger kommune. Valgkomiteen skal påse at overnevnte krav er oppfylt i forbindelse med avgivelse av sin innstilling av kandidater til innskyternes valg.

 

Hvordan stemmer jeg?

Stemmegivning skjer kun ved personlig oppmøte på valgdagen.

Valget gjennomføres i bankens lokaler på Åsen den 16.mars 2023 kl. 09.30 - 17.00.