Administrasjon

Eier du egenkapitalbevis i banken?

Nå har du mulighet til å stille til valg og bli en del av bankens generalforsamling. Frist for å melde sin interesse er 25.februar.

Hvorfor bør du engasjere deg i valget til bankes generalforsamling?

Aasen Sparebank har en lang historie på Innherred, og er opptatt av at Innherred som region skal vokse og utvikle seg. Vår visjon er "I gode og andre dager", og med dette vil vi være en støttespiller for våre kunder, samarbeidspartnere og eiere uansett hvilke utfordringer de støter på. Vi mener at dette er viktig for å utvikle et bærekraftig lokalsamfunn.

Hvorfor bør du bry deg?

  • Vise engasjement: Du kan være med på å forme bankens fremtid og styrke lokalsamfunnene våre.
  • Bygge din CV: Erfaring fra bankens styrende organer er en verdifull tilføyelse til din CV.
  • Påvirke lokalbanken: Du kan aktivt påvirke beslutninger og strategier som gjør banken til en sterk lokal aktør.
  • Bidra til våre lokalsamfunn: Vi støtter kultur, idrett og næringsutvikling, og din deltakelse hjelper oss med å gi tilbake til samfunnet.
  • Delta i gaveutdeling: Bidra til å fordele midler til allmennyttige formål som styrker våre lokalsamfunn.

 

Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager