Nye priser på uttak i minibank

Fra og med 20. februar 2024 blir det endring i uttaksgebyr fra minibanker i Norge. Fra da vil prisen for kontantuttak i minibanker bli satt av minibankeieren, og kundene vil bli belastet direkte for denne tjenesten. 

 

Hvordan påvirker det deg som kunde?

Tidligere ble gebyr for kontantuttak i minibank belastet deg fra egen bank. Fra nå av vil det være minibankeieren som fastsetter prisen, og belaster dette direkteDet blir informert om størrelsen på gebyret ved uttak. Dette kjenner du kanskje til fra gebyr ved minibankuttak i utlandet? 

Kostnadene ved kontantuttak vil variere fra minibank til minibank,  du som kunde bør være oppmerksomme på disse endringene. Det gjennomsnittlige uttaksgebyret kan øke, spesielt ved uttak i minibanker som ikke er eid av din egen bank. Sedler og mynt er fortsatt lovlige betalingsmidler og skal være tilgjengelig i hele Norge, men det kan være fornuftig å se nærmere på om deler av din egen kontantbruk kan erstattes av digitale transaksjoner.

 

Hvorfor skjer denne endringen?

Årsaken til endringen i uttaksgebyr minibanker er at kundene har redusert sin kontantbruk betydelig til fordel for kort, digital handel og apper. Frem til nå har Norge hatt en modell med interbankgebyr, der minibankeier belastet kundens bank med et fast gebyr. På grunn av en sterk nedgang i antall uttak i minibankene, så har enhetskostnadene for minibankeier vært økende. Finansnæringen har derfor kommet frem til at tidligere modell ikke lenger er hensiktsmessig og at Norge går over til en modell hvor prisen på tjenesten settes av minibankeier. Dette er samme modell som flere andre europeiske land bruker. 

Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager