Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Valgmøte avholdes torsdag 14.mars 2023 kl. 16:30. Innkallelse er sendt per post.

Torsdag 14.mars kl. 16.30 avholdes valgmøte i henhold til bankens vedtekter §3-7. Valgmøte avholdes i bankens hovedkontor på Åsen, Stasjonsvegen 1.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta selv på møte eller avgi fullmakt til andre. Dersom det skal avgis fullmakt til andre må fullmaktsskjema utfylles og returneres til Aasen Sparebank innen13.mars 2024.

 

Spørsmål og svar

Hvem kan stemme?

Det er kun bankens egenkapitalbeviseiere som kan stemme. Eier av beviset kan enten delta selv på møte eller avgi fullmakt til andre. Dersom det skal avgis fullmakt må fullmaktsskjema utfylles og returneres til Aasen Sparebank innen13.mars 2024.

Møteseddel og fullmaktsskjema

Hva må jeg gjøre for å kunne delta?

Egenkapitalbeviseiere som selv ønsker å delta på valgmøtet bes vennligst om å sende inn møteseddel.

Egenkapitalbeviseiere som ikke selv kan møte, men som ønsker å la seg representere av andre, bes vennligst sende inn fullmakt og møteseddel.

Møteseddel og fullmakt

Kan sendes skannet på e-post til info@aasen-sparebank.no eller pr post til Aasen Sparebank, Postboks 33, 7631 Åsen.

Hvor mange stemmer har jeg?

Hvert egenkapitalbevis gir en stemme.

Egenkapitalbeviseier stemmer for det antallet egenkapitalbevis man er registrert som eier av ifølge VPS 13.03.24.

Antall egenkapitalbevis i banken pr 28.02.24 er 1 729 764 stk.

Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager