Stiklestad museumsområdet

Avdeling Verdal

I sentrum av Verdal finner du lokalbanken.