Valgkomite

Valgkomiteen sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 4 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomiteen skal bestå av et medlem fra hver av interessegruppene i generalforsamlingen: innskytervalgte, offentlig oppnevnte, egenkapitalbeviseierne og ansatte.

 

Medlemmer i valgkomiteen:

Navn

Posisjon

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

John Anders Bugdø Husby (Innskytervalgt)

Nestleder

2020

2025

Lars Erik Ertsås (Offentlig valgt)

Medlem

2020

2025

Knut Arne Hovdal (Egenkapitalbevis)

Medlem

2022

2024

Ole Jakob Hollekim (Ansatterepresentant)

Medlem

2022

2024

Jo Martin Husby (Innskytervalgt)

Varamedlem

2022

2024