Avtale hender

Dine samtykker

For at vi  skal kunne gi deg denne beste kundeopplevelsen trenger vi dine samtykker i samsvar med lover og regler.

Vi trenger dine samtykker

Vi kontakter regelmessig kundene våre for å sikre at informasjonen vi har registrert er korrekt og oppdatert. Vi gjør dette for å beskytte deg som kunde og sikre at vi som bank lever opp til gjeldende lover og regler. 

Derfor trenger vi dine samtykker på:

 

Oppbevaring av dine personopplysninger:

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernloven. Alle ansatte i banken har taushetsplikt og vi ivaretar strenge krav til datasikkerhet ved oppbevaring og bruk av dine personopplysninger.

Mer om oppbevaring av personopplysninger