Administrasjon

Fondssparing

Dersom du tenker langsiktig sparing vil fondssparing være et godt alternativ til sparekonto. 

Kom i gang med fondssparing

Våre fondspakker

For at du enkelt skal komme i gang med fondssparing har vi satt sammen noen ferdige fondspakker. Du kan velge mellom ulike risikoprofiler, og du kan velge om du vil opprette fast sparing eller kun investere engangsbeløp. Hva som er riktig for deg avhenger av hva du sparer til, hvor lenge du ønsker å spare og hva slags risiko du er komfortabel med.

Vi hjelper deg gjerne. Ønsker du mer informasjon om fondssparing, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg og din situasjon. 

Avtale møte med en rådgiver her

Lav risiko

Du forventer:

  • Moderate svingninger
  • Lav risiko for tap
  • Stabil og langsom utvikling

Middels risiko

Du forventer:

  • Bedre avkastning enn ved lav risiko
  • Begrenset risiko for tap
  • Moderat verdiutvikling

Høy risiko

Du forventer:

  • Høy avkastning over tid
  • Høyere risiko for tap
  • Verdiutviklingen vil svinge

Ønsker du å velge fond selv?

Aasen Sparebank er tilknyttet agent til Norne Securities, og kan gjennom dette agentforholdet tilby fondssparing og aksjehandel. De tilbyr deg som kunde mange valgmuligheter, ved at du i tillegg til Norne sine egne fond, kan velge blant en stor mengde fond fra kjente forvaltere som DNB Asset Management, Eika Kapitalforvaltning, KLP, Holberg Fondene, Odin Forvaltning, Alfred Berg SKAGEN og Storebrand.

Norne har også fokus på bærekraftige investeringer, og oppnår gode resultater for kundene. 

Book møte med en rådgiver

Kort forklart

Hva er et fond?

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Å spare i fond er en god måte å spare på, fordi det historisk sett gir bedre avkastning enn vanlig banksparing.

Hvert fond har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Forvalterne gjør de investeringer de til en hver tid mener er de beste. Forvalteren legger dine penger inn i den samme potten som midlene til de andre investorene. Summen av alle pengene blir kalt fondets forvaltningskapital. Forvalteren investerer deretter forvaltningskapitalen i aksjer, obligasjoner eller en kombinasjon av disse.

Den høyere avkastningen kommer av at fondet du har plassert sparepengene dine i, har investert i selskaper som stadig skaper mer verdi. Aksjemarkedet svinger, men så lenge vi har produktivitetsvekst og økt verdiskaping i samfunnet vil aksjemarkedet over tid stige mer enn det faller.

Ulike typer fond

Det finnes tre hovedtyper fondaksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Hvilke fond som passer for deg avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Jo lenger du sparer, jo større er sjansene for å få god avkastning.

Aksjefond
Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Rentefond
Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentebærende papirer, som sertifikater og obligasjoner.

Kombinasjonsfond
Et kombinasjonsfond er, som navnet tilsier, en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. 

Kjøp og salg
Det er enkelt å kjøpe og selge fondsandeler. Elektronisk etablering av kundeforhold, og signering av kjøp og salgsordre med BankID, har gjort det enda enklere.

Norne Securities - mer frihet til å velge

Robot

Sparerobot

Vår sparerobot hjelper deg med å finne riktig spareform for din økonomi.

Sparekalkulator

Sparekalkulator

Se hva langsiktig sparing over tid kan gi deg i avkastning.

Norne App

Norne App

I Norne-appen kan du enkelt kjøpe eller selge fond. Du får full oversikt over dine investeringer, spareavtaler og mye mer. Last ned appen i App store eller Google Play.

Hender tastatur

Velg fond selv

Med Norne får du en stor mengde sparealternativer å velge mellom.

Kjærlighet hender

Flytt din ASK til Norne

Ved å flytte din ASK til Norne kan vi fortsatt gi deg hjelp og gode råd.

Olav Magne Vinje

Start sparing i fond

Avtal et møte med Olav Magne så hjelper han deg med å komme i gang med fondssparingen.